Ngày 25/04/2019, Đoàn kiểm tra kỹ thuật thư viện Tiên tiến đã đến kiểm tra tại trường TH Vĩnh Mỹ B1

Ngày 25/04/2019, Đoàn kiểm tra kỹ thuật thư viện Tiên tiến đã đến kiểm tra tại trường TH Vĩnh Mỹ B1

       Căn cứ vào Quyết định số 235/QĐ-PGDĐT của Phòng GDĐT huyện Hòa Bình, ngày 25/04/2019, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế 5 tiêu chuẩn của thư viện gồm: sách báo tạp chí tranh ảnh bản đồ băng đĩa giáo khoa, cơ sở vật chất trang thiết bị, chuyên môn nghiệp vụ thư viện, cách bài trí sắp xếp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền và các hồ sơ liên quan tới công tác thư viện trường học.

       Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết tập thể của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong quá trình xây dựng thư viện đạt chuẩn tiên tiến.

        

          Với kết quả đảm bảo, đoàn kiểm tra thống nhất trình Giám đốc Sở GDĐT kiểm tra thư viện trường TH Vĩnh Mỹ B1 đạt

 chuẩn Thư viện tiên tiến.

        Có được thành quả như trên, trường TH Vĩnh Mỹ B1 luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ sách, trang thiết bị trong phòng đọc cho giáo viên và học sinh; ngoài ra còn được sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo nhà trường, sự hỗ trợ của tổ cộng tác viên thư viện Phòng GDĐT, tổ cộng tác viên thư viện của trường và sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của cán bộ phụ trách thư viện.

 

       Cũng trong buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tư vấn cho  trường về công tác nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ bạn đọc, công tác đầu tư xây dựng kế hoạch định hướng phát triển thư viện dài hạn, công tác phối hợp và huy động các nguồn lực….. để thư viện trường tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu cao hơn trong thời gian tới.

                                                                                                                                   Ban biên tập      

Bài viết liên quan