Ngày 22, 23/3 Phòng GD-ĐT Hòa Bình tổ chức Hội thi GV chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học, năm học 2018-2019.

Ngày 22, 23/3 Phòng GD-ĐT Hòa Bình tổ chức Hội thi GV chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học, năm học 2018-2019.

          Ngày 22, 23/3 Phòng GD-ĐT Hòa Bình tổ chức Hội thi GV chủ nhiệm giỏi bậc tiểu học được tổ chức 2 năm/lần ở cấp huyện. Đây là sân chơi chuyên môn bổ ích, cần thiết nhằm tuyển chọn, công nhận GV đạt danh hiệu GV chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Bên cạnh đó, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác chủ nhiệm lớp, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh tiểu học. Hội thi cũng nhằm góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của GV tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Về dự Hội thi giáo viên Tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2018 – 2019, Trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B1 tham gia 04 giáo viên.

Kết quả có 02 đc đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện năm học 2018-2019: Cô Trịnh Chúc Linh và thầy Nguyễn Phương Quang.

Bài viết liên quan