KHAI TRƯƠNG XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN Ở BẠC LIÊU

Sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch phối hợp Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ tỉnh, khai trương hoạt động xe ô-tô thư viện lưu động đa phương tiện nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

         Sáng  ngày 02/12/2019, tại Trường TH Vĩnh Mỹ B1 xe ô-tô thư viện lưu động đa phương tiện được trang bị sách, sáu máy tính, một máy chủ cùng với phần mềm, máy chiếu, ti-vi, tài liệu điện tử, máy phát điện và 100 ghế ngồi phục vụ đọc sách và xem ti-vi. Hoạt động của xe ô-tô thư viện lưu động đã góp phần trang bị thêm kiến thức trong học tập, giải trí, nâng cao vốn hiểu biết, trang bị cho bạn đọc nhiều kiến thức trong học tập và kỹ năng sống. Cùng với các máy tính kết nối internet và các thiết bị đa phương tiện khác phục vụ CB-GV-HS của trường.

Xe thư viện lưu động đa phương tiện, về Trường TH Vĩnh Mỹ B1

         Xe thư viện đa phương tiện lưu động trước mắt, Thư viện sẽ phối hợp Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ thực hiện việc phục vụ tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động này có ý nghĩa giới thiệu sách, duy trì và phát triển phong trào đọc sách, báo trong học sinh, qua đó giáo dục lối sống, đạo đức, kỹ năng sống cho các em. Đồng thời, giúp các em hình thành thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

Bài viết liên quan