Phấn đấu xây dựng thư viện trường học Tiên tiến.

Phấn đấu xây dựng thư viện trường học Tiên tiến.

Phấn đấu xây dựng thư viện trường học Tiên tiến

         Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường đã có kế hoạch xây dựng Thư viện trường học Tiên tiến, đã tích cực đầu tư mua sắm vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ thư viện tích cực bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện.

        Theo Wikipedia, thư viện (bibliotheque) xuất phát từ tiếng Hy Lạp biblio là sách và thêka là bảo quản, vậy nghĩa đen của thư viện là nơi tàng trữ và bảo quản sách báo.

        Thư viện là bộ phận quan trọng của nhà trường, là nơi lưu giữ, bảo quản sách báo tài liệu và thư viện còn nhiệm vụ quan trọng đó là đưa bạn đọc đến với sách, cung cấp sách báo, tài liệu cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần hình thành phát triển văn hóa đọc và nâng cao chất lượng giáo dục.

       Trường tiểu học Vĩnh Mỹ B1 đã đặt ra mục tiêu xây dựng Thư viện trường học tiên tiến ngay từ đầu năm học và có các giải pháp thực hiện, từ việc quán triệt tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung vốn tài liệu, cử cán bộ quản lý và nhân viên thư viện đi học hỏi kinh nghiệm ở các trường tiểu học đã xây dựng thành công thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc để vận dụng vào điều kiện thực tiễn của nhà trường. Trải qua một quá trình, thư viện nhà trường đã có những thay đổi như sau:

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan