Hội thi Nghi thức Đội cấp huyện năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch số 35-KHPH/ĐTN-PGDĐT, ngày 18/3/2019 của Huyện Đoàn và PGD Hòa Bình tổ chức Hội thi Nghi thức Đội huyện Hòa Bình, năm học 2018-2019.

         Sáng thứ bảy, ngày 30 tháng 3năm 2019,  Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Mỹ B1 tham gia hội thi Nghi thức Đội cấp huyện.

        Thông qua hội thi:

        - Nâng cao chất lượng đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó rèn luyện kỹ năng Nghi thức – Nghi lễ Đội, góp phần xây dựng Đội vững mạnh.

        - Tạo điều kiện cho các em Đội viên giao lưu sinh hoạt, trao đổi, vui chơi và rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Đội.

        - Thông qua hội thi nhằm giúp đội viên thực hiện đúng nghi thức Đội, rèn tính kỷ luật, nâng cao kỹ năng đội viên, phấn đấu trở thành đội viên tốt, chỉ huy giỏi, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

        - Hội thi nghi thức Đội nhằm giáo dục các em ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, củng cố và xây dựng tình đoàn kết thân ái.

        - Đây là dịp để các em Đội viên thể hiện khả năng của mình, tự khẳng định mình trong quá trình rèn luyện phấn đấu theo chương trình rèn lyện đội viên.

 

 

 

 

Bài viết liên quan