Bài hát Nghề giáo tôi yêu - Ca sĩ Lương Nguyệt Anh