Kế hoạch tháng 3

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2019

Chủ điểm: “Yêu quý mẹ và cô giáo”

1. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG

           Cán bộ - giáo viên và học sinh ổn định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nhà giáo, đạo đức học sinh. Có chú ý giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và địa phương nhằm góp phần khắc phục những tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

2. CHUYÊN MÔN

- Theo dõi và chỉ đạo các tổ thực hiện nội dung chương trình.

- Chỉ đạo tổ 4-5 ra đề kiểm tra GHKII.

- Tổ chức kiểm tra giữa Học kỳ II ở khối 4-5

- Chỉ đạo báo cáo chất lượng giữa HKII về Phòng giáo dục.

- Theo dõi và kiểm tra tình hình giảng dạy của GV ở các điểm lẻ.

- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng HSNK và giúp đỡ HS chưa hoàn thành.

- Chỉ đạo GV bồi dưỡng HS tham gia các Hội thi VSCĐ và Hội thao cấp tỉnh.

- Kiểm tra chuyên đề tháng 3 (Kiểm tra về việc thực hiện TT22, thực hiện chương trình và hồ sơ tổ chuyên môn của GV.

- Dự chuyên đề và Thao giảng theo kế hoạch.

- Phân công giáo viên dự SHCM cấp huyện theo kế hoạch.

- Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch tháng, tuần.

- Kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyên môn tháng 03.

- Dự thi chữ đẹp cấp tỉnh.

- Dự thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện.

3. CÔNG TÁC KHÁC

- Dự hội thao cấp tỉnh.

- Làm hồ sơ Thư viện Tiên tiến.

- Xây dựng Thư viện xanh.

- Tổ chức chào mừng Ngày 8/3

- Tiếp tục cập nhật hồ sơ TCTĐ giai đoạn 3

- Cập nhật công văn đi – đến.

- Đi công tác theo điều động (nếu có)

Trên đây là kế hoạch tháng của Hiệu trưởng nhà trường, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những khó khăn cần giải quyết, P.HT phản ánh kip thời về Hiệu trưởng để có ý kiến chỉ đạo.

                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                    Nguyễn Thúy Hoa

Bài viết liên quan