Kế hoạch công tác Đội và phong trào TTN tháng 4/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

Chủ điểm : Lập thành tích chào mừng “Ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước 30/4; Quốc tế Lao động 01/5”.

 

I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong TTN về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, Bác Hồ, Đoàn,…

- Giáo dục thiếu nhi học tập và thực hiện theo “5 điều Bác Hồ dạy”.

- Kỷ  niệm “Ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước 30/4” Quốc tế Lao động 1/5

- Nêu gương điển hình “Người tốt, việc tốt”.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tham gia sinh hoạt đội ngũ CB phụ trách Chi-Liên đội.

- Xây dụng kế hoạch tuyển chọn, tập luyện tham gia Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy đội giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

- Tổ chức Nhi đồng đăng ký dự bị Đội viên.

- Công nhận chuyên hiệu kỹ năng trại.

- Triển khai CTRLĐV chuyên hiệu Nghi thức Đội viên

- Duy trì và tập huấn Đội nghi thức mẫu, Đội phát thanh, tuyên truyền măng non,…

III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO

- Nêu gương điển hình “Người tốt, việc tốt”.

- Tham gia Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy đội giỏi, Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện.

- Hướng dẫn thiếu nhi biết lao động, giúp đỡ gia đình theo khả năng của các em, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho học tập và sinh hoạt. Thông qua các hoạt động hướng dẫn cung cấp cho thiếu nhi kỹ năng sống và bước đầu định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai:

+ Biết một số gương người tốt trong truyện.

+ Tham gia các buổi lao động của lớp, của trường.

+ Biết trang trí góc học tập của mình đẹp, gọn gàng.

+ Biết giúp đỡ bạn học yếu trong học tập.

+ Biết trồng cây, nuôi con vật có ích và biết trừ các con vật có hại.

- Tổ chức cho thiếu nhi tìm hiểu tiểu sử các anh hùng liệt sĩ thông qua việc học tập và tuyên truyền măng non và hoạt động ngoại khóa.

- Giúp đỡ trong toàn liên Đội biết chia sẻ với bạn bè, nói lời hay làm nghìn việc tốt thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, áo lụa tặng bà, chung tay xoa dịu những nỗi đau của các bạn thiếu nhi có những cảnh đời bất hạnh,…

- Xây dựng các biện pháp học tập trong toàn Chi đội “Bạn giúp bạn”, “nhóm học tập”, “đôi bạn cùng tiến”, phân công các bạn có điều kiện giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt.

- Duy trì phong trào lao động công ích với chủ đề “trường-lớp em Xanh-Sạch-Đẹp” và chăm sóc cây xanh.

- Chuẩn bị tập luyện Đội văn nghệ tham gia "Liên hoan hoa phượng đỏ - hè 2018".

IV. CÔNG TÁC KHÁC

- Vận động trong học sinh chung tay hành động “Sạch nhà - sạch phố - sạch trường” nhằm giáo dục thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường; hướng dẫn các em bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, vệ sinh trường lớp, vệ sinh thân thể….

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hội diễn và các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh.

Bài viết liên quan