KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4

Chủ đề: Lập thành tích

“Chào mừng ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam 30/ 4

và Quốc tế lao động 01/ 5 ”

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 3

          1. Những việc đã làm được

- Triển khai học tập kịp thời các văn bản, Chỉ thị các cấp, của Ngành,...

- Đẩy mạnh 100% phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

- Phối hợp với TPT Đội để thăm hỏi làm tốt công tác Trần Quốc Toản nhân Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa ; An sinh xã hội” trong học sinh theo chỉ tiêu địa phương 4.000.000đ/năm/ 1 đợt.

 Vận động CCVC trong đơn vị đóng góp 06 ngày lương nộp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa ; An sinh xã hội” năm 2019.

- Triển khai công tác xây dựng trường học thân thiện và thực hiện tốt cuộc vận động hai không với bốn nội dung Ngành phát động, có đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm chung.

- Kiểm tra việc quản lý và thu chi quỹ Công đoàn một cách công khai, rõ ràng đúng  nguyên tắc tài chính ; Lập phiếu thu, chi, lên bảng kê công khai kịp thời / tháng.

- BCH CĐ cùng với Nhà trường và Ban ĐD CMHS đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng kiên cố CSVC điểm Trung Tâm.

- Đảm bảo 100% CCVC thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gia đình nhà giáo văn hóa và thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình…đến cuối năm công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

- Họp xét “Kỷ niệm chương, vì sự nghiệp giáo dục” trong CBCC và lập hồ sơ đề nghị công nhận.

- Nhận xét hoạt động tháng, đề ra kế hoạch tháng 3.

          2. Những tồn tại, hạn chế

- Chưa gắn kết toàn HĐSP trong việc tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống đặc biệt là những lúc đoàn viên hoặc gia đình gặp ốm đau, hoạn nạn, khó khăn.

          3. Biện pháp khắc phục

          - Phối hợp cùng với chính quyền tổ chức nhiều hơn các phong trào thực hiện phong trào xây dựng trường học “xanh – sạch – đẹp”.

          - Khắc phục từng bước làm đòn bẩy, thúc đẩy sự gắn kết thống nhất trong toàn HĐSP trong việc tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống đặc biệt là những lúc đoàn viên hoặc gia đình gặp ốm đau, hoạn nạn, khó khăn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4

Chủ đề: Lập thành tích

“Chào mừng ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam 30/ 4

và Quốc tế lao động 01/ 5 ”

 

1. Trọng tâm công việc của tháng

- Triển khai học tập các văn bản, Chỉ thị các cấp, của Ngành,...

- Tuyên truyền trong CBCC các ngày lễ lớn trong tháng : Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam 30/ 4 và Quốc tế lao động 01/ 5.

- Đẩy mạnh sâu rộng phong trào thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam 30/ 4 và Quốc tế lao động 01/ 5”.

- Phối hợp với Chi bộ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, phát triển.

- Thực hiện tốt công tác vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ; Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào Xanh – Sạch – Đẹp” do Ngành phát động.

- Phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

- BCH CĐ cùng với Nhà trường và Ban ĐD CMHS đẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa giáo dục.

- Phối hợp tổ chức chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trong năm.

- Công đoàn CS tự đánh giá, xếp loại, báo cáo. (10/4 đến 16/4)

- Kiểm tra việc quản lý và thu chi quỹ Công đoàn một cách công khai, rõ ràng đúng  nguyên tắc tài chính.

- Giám sát thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.

- Tạo quỹ tham quan trong đơn vị.

- Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi, quan tâm đến đời sống công chức gặp khó khăn, hoạn nạn.

          2. Kế hoạch cụ thể

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

- Triển khai học tập các văn bản, Chỉ thị các cấp.

 

- Phối kết hợp với chính quyền tuyên truyền và thực hiện các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết các cấp trong các buổi họp cơ quan, họp chuyên môn.

Toàn trường

 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích “Chào mừng ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam 30/ 4 và Quốc tế lao động 01/ 5 ”.

- Thực hiện tốt  nhiệm vụ năm học với chủ đề trọng tâm là: “Năm ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính ; CBGV có tư tưởng chấp hành tốt nhiệm vụ đề ra, tự học nâng cao chuyên môn kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học.

Toàn trường

 

- Thực hiện tốt công tác vận động do Ngành phát động.

- Phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ; Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào Xanh - Sạch - Đẹp” do Ngành phát động.

Toàn trường

 

- Phối hợp tổ chức chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trong năm.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm đảm bảo chất lượng phục vụ công tác giảng dạy, đúng với đăng ký từ đầu năm học.

BGH-CĐ

- Giám sát thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.

 

- Công khai công tác thi đua; công khai tài chính; công khai về chế độ chính sách,… theo định kỳ để đảm bảo cho mọi công đoàn viên đều thấu hiểu được hoạt động của nhà trường.

BGH-CĐ-TTND

Phối hợp với chính quyền đánh giá các hoạt động CĐCS

- Công đoàn CS tự đánh giá, xếp loại, báo cáo. (10/4 đến 16/4)

BGH-CĐ

- Kiểm tra việc quản lý và thu chi quỹ Công đoàn một cách công khai, rõ ràng đúng  nguyên tắc tài chính.

- Báo cáo thu chi kịp thời hàng tháng theo quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động VN quy định về nội dung thu chi quỹ CĐCS ; Các quỹ vận động.

CĐ-UBKT

- Vận động CBCC tham gia gây quỹ.

- Tạo quỹ tham quan trong đơn vị ;  Làm tốt công tác hiếu hỉ, thăm hỏi, quan tâm đến đời sống công chức gặp khó khăn, hoạn nạn.

BCH CĐ

- Đề ra kế hoạch tháng 4

- Tổ chức hoạt động Công đoàn theo kế hoạch đã được triển khai theo từng thời điểm nhất định.

BCH CĐ

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CS

CHỦ TỊCH

Bài viết liên quan