Tin nổi bật
Tin nổi bật
Phấn đấu xây dựng thư viện trường học Tiên tiến.
Phấn đấu xây dựng thư viện trường học Tiên tiến         Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường đã có kế hoạch xây dựng Thư viện trường học Tiên tiến, đã tích cực đầu tư mua sắm vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ thư viện tích cực bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thư viện.        Theo ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1